Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών»

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών»

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, μέλη του Δικτύου,

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί το διάστημα 11 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία αποτελεί το κορυφαίο και πολυδιάστατο εκθεσιακό γεγονός της χώρας, προγραμματίζουμε να πραγματοποιήσουμε Γενική Συνέλευση του Δικτύου.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12/09/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ., στην αίθουσα Β’, του Διεθνές Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, (Εγνατίας 154, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Υποβολή και έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων οικονομικών ετών 2019 και 2020 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  • Εκλογή και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 10 του καταστατικού.
  • Αλλαγή έδρας του Δικτύου.
  • Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (Συμβαλλόμενοι παρ. A & Β, Άρθρο 2, παρ. Α, Άρθρο 6, παρ. Β).

Σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει εκπρόσωπο και αναπληρωτή του Φορέα σας για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούμε όπως ορίσετε και μας αποστείλετε τη σχετική απόφαση, επίσης, σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή του εκπροσώπου σας, να μας ενημερώσετε υέγοι την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021. Για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε συνημμένα, πίνακα με τα μέλη του Δικτύου και τους εκπροσώπους με τους αναπληρωτές ανά Φορέα, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό.

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι του κάθε μέλους του Δικτύου, βάσει των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω συνεδρίαση αποτελεί Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, δεδομένου τα προηγούμενα έτη δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Ως εκ τούτου, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη και αν παρίστανται χωρίς να χρειάζεται απαρτία των μελών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για να δείτε η να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε .pdf μορφή, πατήστε εδώ.