Αλλαγή ως προς την ώρα της Γενικής Συνέλευσης του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών»

Αλλαγή ως προς την ώρα της Γενικής Συνέλευσης του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών»

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, μέλη του Δικτύου,

Με το παρόν, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για την αλλαγή ως προς την ώρα της Γενικής Συνέλευσης του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12/09/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.30 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (ΑΙΘΟΥΣΑ Β) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Υποβολή και έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων οικονομικών ετών 2019 και 2020 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  • Εκλογή και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 10 του καταστατικού.
  • Αλλαγή έδρας του Δικτύου.
  • Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (Συμβαλλόμενοι παρ. A & Β, Άρθρο 2, παρ. Α, Άρθρο 6, παρ. Β).

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την επιστολή σε .pdf μορφή, πατήστε εδώ.