ΠΓΕ Οίνοι Νέα Μεσημβρία

ΠΓΕ Οίνοι Νέα Μεσημβρία

Αμπελουργοί στο επάγγελμα ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Καραβιάς από τη Μεσημβρία του Εύξεινου Πόντου, όπως λεγόταν τότε η σημερινή Νέα Μεσημβρία. Φέρνουν μαζί τους κληματίδες αμπελιών, την τέχνη τους και τα εργαλεία τους. Από τότε ξεκινά και η ιστορία του κρασιού στην περιοχή και σήμερα η ποιότητα του το κατατάσσει στις πρώτες θέσεις της Ελληνικής Οινοποιίας.