1η Γενική Συνέλευση Δικτύου, Μάρτιος 2016

1η Γενική Συνέλευση Δικτύου, Μάρτιος 2016

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων προγραμματίζεται για το τέλος του Μάρτη.
Η πρόσκληση έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων», ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, κ. Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 23 του καταστατικού, καλεί τα μέλη του Δικτύου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο συνεδριακό αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ιερά Οδό 75, Βοτανικός, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 10 του καταστατικού.
  2. Ορισμός μόνιμης έδρας της Εταιρείας.
  3. Ορισμός πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του καταστατικού.
  4. Εκλογή ελεγκτών της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα να παραστούν με δικαίωμα ψήφου έχουν οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι του κάθε μέλους του Δικτύου, βάσει των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική 1η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 7η Απριλίου 2016, ήμερα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην παραπάνω διεύθυνση με τα ίδια θέματα.

Λεωνίδιο, 17.03.2016
Με εκτίμηση
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος
Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα