ΠΟΠ Κονσερβολιά Αμφίσσης

ΠΟΠ Κονσερβολιά Αμφίσσης

Ψηλά γερά δέντρα γεμάτα με καρπούς της σοφίας συναντά κανείς στις παρυφές της Γκιώνας. Στην όμορφη Άμφισσα θα βρείτε την περίφημη ΠΟΠ κονσερβολιά με καρπούς μενεξεδένιους και ζουμερούς. Η ιστορία που συναντά την παράδοση, η γεωγραφία που γνωρίζει την φροντίδα κάνουν αυτή τη ελιά τόσο ξεχωριστή. Ώριμοι ελαιώνες παραδοσιακά καλλιεργημένοι με μεράκι στη γη που μυρίζει Μεσόγειο, μας προσφέρουν γενναιόδωρα μια από τις καλύτερες βρώσιμες ελιές στην Ελλάδα.