ΠΟΠ Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

ΠΟΠ Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Την αποκάλεσαν «νόμισμα του ήλιου», λόγω της αποξήρανσης της στον ήλιο και της σημασίας της στην οικονομία της περιοχής. Το όνομά της το πήρε από τη μεσαιωνική ονομασία του Αιγίου, το οποίο αναφέρεται στα χρονικά ως Vostizza. Γνωστή από την αρχαιότητα με το ίδιο όνομα, υπήρξε ο μοχλός οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, λόγω της καταστροφής των γαλλικών αμπελώνων από φυλλοξήρα και της κατακόρυφης ανόδου της ζήτησης. Έθρεψε τον κόσμο στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής, αλλά και δίχασε και προκάλεσε το «Σταφιδικό ζήτημα», όταν η επάνοδος των γαλλικών αμπελώνων έφερε τον μαρασμό της ντόπιας παραγωγής. Σήμερα, η ελληνική μαύρη Κορινθιακή σταφίδα κατατάσσεται στα «λειτουργικά» τρόφιμα, εκείνα δηλαδή τα τρόφιμα που περιέχουν συστατικά θρεπτικά, αλλά και ευεργετικά για την ανθρώπινη υγεία.

Πηγή εικόνας: pelopexpo.com