ΠΟΠ Κονσερβολιά Στυλίδας

ΠΟΠ Κονσερβολιά Στυλίδας

Η ΠΟΠ Κονσερβολιά Στυλίδας καλλιεργείται στην περιοχή από την αρχαιότητα και έχει προσαρμοστεί άριστα στα συγκεκριμένα εδάφη και στο συγκεκριμένο κλίμα της περιοχής. Ο συνδυασμός εδάφους, κλίματος και των παραδοσιακών τεχνικών καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας του καρπού, διαμορφώνουν τα τελικά χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικού προϊόντος.