ΕΠ Γιαούρτι Δορκάδος

ΕΠ Γιαούρτι Δορκάδος

Δορκάδα, ένα προσφυγικό χωριό βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης και τόπος παραγωγής του ονομαστού γιαουρτιού της περιοχής. Τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής του, το λεγόμενο «διπλό ψήσιμο», τον έφεραν από τη Σκλύβρια οι πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης το 1922 στη Δορκάδα. Γιαούρτι με πλούσιο καϊμάκι, διατίθεται σε πήλινες τσανάκες, κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι η παρασκευή του γιαουρτιού με τον τρόπο του διπλού «ψησίματος» είναι ιστορικά καταγεγραμμένη από το 1924, το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για να κατοχυρωθεί με το όνομα «Γιαούρτι Δορκάδας» ως προϊόν «Ορεινής Γεωργίας» (διαδικασία υπό εξέλιξη), ένα σήμα ποιότητας που εντάσσεται στο καθεστώς των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ