Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές

Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές

Δημιουργικοί άνθρωποι, ποιοτικά προϊόντα, ξεχωριστές γεύσεις. Στο τρίπτυχο αυτό οικοδομήθηκε το φιλόδοξο σχέδιο με την επωνυμία «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές» το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος LEADER και αφορά στη συνεργασία 21 Αναπτυξιακών εταιρειών της χώρας για την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και τη διασύνδεσή της με την παραγωγή τοπικών προϊόντων αλλά και τον τουρισμό.

ΑΞΟΝΑΣ: Τα αναγνωρισμένα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι ο άξονας του σχεδίου, με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή τους, την αναγνώριση αλλά και ενσωμάτωσή τους στην σύγχρονη ελληνική γαστρονομία.

ΣΤΟΧΟΣ: Τα προϊόντα της ελληνικής γης, ενταγμένα στις διατροφικές μας συνήθειες και τη γαστρονομική μας κουλτούρα, μπορούν να γίνουν «πρεσβευτές» της ιδιαίτερης πολιτισμικής μας ταυτότητας στον τομέα της γεύσης και να συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Με συντονιστή του έργου την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., 21 Αναπτυξιακές εταιρείες από ισάριθμες περιοχές της Ελλάδας συμμετείχαν στην αξιοποίηση όλων των εργαλείων προώθησης των τοπικών γεύσεων, την προβολή των προϊόντων που παράγονται από ανθρώπους με μεράκι σε μικρές μεταποιητικές μονάδες αλλά και την περιήγηση στα σπάνιας ομορφιάς ελληνικά τοπία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την πρώτη στιγμή υπήρξε υποστηρικτής του συγκεκριμένου σχεδίου τονίζοντας τα οφέλη της διατοπικής συνεργασίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών-εταίρων του δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές». Στην πρώτη παρουσίαση του σχεδίου -η οποία προσέλκυσε και το ενδιαφέρον μεγάλων ΜΜΕ- μπήκε ο σπόρος της δημιουργικής αξιοποίησης κάθε δυνατότητας που το έργο προσέφερε. Στην πορεία οι δήμοι, οι τοπικοί φορείς, οι συνεταιριστικοί σύλλογοι αλλά και οι υπεύθυνοι κάθε Αναπτυξιακής εταιρείας στις 21 περιοχές της Ελλάδας συνέβαλαν τα μέγιστα στην πορεία του σχεδίου.

ΣΗΜΕΡΑ: Φτάνοντας στο σήμερα και με γεμάτες τις αποσκευές εμπειρίες, εικόνες και γεύσεις κλείνουμε το πρώτο κεφάλαιο της διατοπικής συνεργασίας δημιουργικών ανθρώπων από 21 περιοχές της Ελλάδας. Μιας συνεργασίας που δεν μένει σε θεσμικό μόνο επίπεδο αλλά οδηγεί σε περαιτέρω ιδέες για την αξιοποίηση ενός Δικτύου ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων και συνταγών που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού των περιοχών της Ελλάδας. Το δεύτερο κεφάλαιο ανοίγει σήμερα 23 Νοέμβρη 2015, εδώ στις Βρυξέλλες, με την υπογραφή του καταστατικού του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, την παρουσίαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας ευρύτατης γκάμας ελληνικών προϊόντων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) και τη γνωριμία με τους ανθρώπους που τα παράγουν.

Έπεται συνέχεια γεύσεων και εκλεκτών διαθέσεων…