Συνεδρίαση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»

Συνεδρίαση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»

Καλούνται τα Μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, το Σάββατο 01/07/2017 και ώρα 11.00 σε συνεδρίαση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων», που θα πραγματοποιηθεί στην Κορώνη, στο κτήριο Κλάπα, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου

1: Καθορισμός ημερήσιας διάταξης και ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης     (Γεώργιος Λαζουράς)
1.1: Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων οικονομικού έτους 2016     (Μαρίνης Μπερέτσος)
1.2 Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017     (Μαρίνης Μπερέτσος)
2: Αποχώρηση των μελών «Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και «Δήμος Πύδνας Κολινδρού» από το «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»     (Μαρίνης Μπερέτσος)
3: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (Συμβαλλόμενοι παρ. Α & Β, Άρθρο 2, παρ. Α, Άρθρο 6, παρ. Β, Άρθρο 17 παρ. Β)     (Μαρίνης Μπερέτσος)
4: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας     (Σωτήρης Μπόλης)
5: Παρουσίαση του προγράμματος δράσης του «Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»    (Μαρίνης Μπερέτσος, Σωτήρης Μπόλης)
6: Λοιπά Θέματα (Μαρίνης Μπερέτσος, Σωτήρης Μπόλης)

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Λαζουράς
Δήμαρχος Καλαβρύτων